GALERIE HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ
Suchdolu nad Odrou

_ _ _ _ _
181 Obytný dům a dílny stolařství Davida Mannsbarta č. 191 (dnes Kovářová). 182 Reklamní nápis stolařství Davida Mannsbarta z r. 1914. 183 Zakladatel stolařské firmy, která vyráběla včelařské nástroje David Mannsbart před svým včelínem. 184 specializované na výrobu nábytku Wilhelm Schneider č. 31 (dnes STAVO). 185 Obytný dům a kovárna Heinricha Barwiga č. 73 (dnes V. Karolová).
_ _ _ _ _
186 Zaměstnanci kovářského mistra H. Barwiga v roce 1907. 187 V části Fritschova domu zřídil Bruno Wolf z Nového Jičína drogerii. (V místech autobusové zastávky u nákupního střediska.). 188 Wilhelm Kunert se u svého domu na mankovické Dobytčí cestě č. 301 staral o mnoho včelích rojů. Zde ho vidíme před jeho rčeními vyzdobeným včelínem (dnes Mikunda). 189 Bednářský mistr Leopold Wagner před svým včelínem. 190 Povodeň v r. 1926 po průtrži mračen. Zde vidíme cestu u č. 82 (dnes Mrlina).
_
_
_
_
_
191 Cesta do Kunína za mostem přes Odru při povodni. 192 Dům č. 317 (dnes Matula) v létě 1937 při povodni. Rodný dům autora sbírky. 193 V květnových dnech r. 1945 probíhaly ještě i v Suchdole boje. Při nich byl úplně zničen obytný dům č. 256 (dnes zahrada u železniční trati za firmou ROMOTOP). 194 Pohlednice Suchdolu. 195 Franz Münster, zvěrolékař z domu č. 34.
_ _ _ _ _
196 Parní lokomotiva novojičínské dráhy. 197 Poslední větrný mlýn v Suchdole u hostince na Samotě. Jeho majitel Franz Friedrich ho nechal r. 1920 zbourat a materiál použil na stavbu sálu u hostince. 198 Od konce minulého století až do r. 1936 měl Suchdol vlastní elektrárnu. V tomto roce byl Suchdol připojen na Moravskoslezské elektrárny. Zde vidíme stavbu el. vedení. 199 Lokomotivy byly opravovány ve výtopně. 200 Továrna na stroje Friedricha Schneidera (dnes Pamet).
_ _ _ _ _
201 Reklama továrny na stroje Friedricha Schneidera z r. 1914. 202 Obchodní dům s dílnou opravářského mistra Edwina Brazdy (dnes Matoušek). 203 Hlavní nádraží v Suchdole bylo postaveno v r. 1891. 204 Budova dědičného rychtářství v r. 1980. 205 Dr. Josef Gränzer, nar. 16.8.1857 v Suchdole v domě č. 110. Byl ředitelem Vyšší reálné školy v Liberci a také významným geologem. Zemřel 7.3.1934 v Opavě. Jeho tělo bylo zpopelněno a pohřbeno v rodinném hrobě v Suchdole.
_
_
_
_
_
206 Když již v Suchdole chyběly stavební parcely, poskytnul majitel dědičného rychtářství část svého pole. Zde vidíme část rozdělených staveb. parcel s katol. kostelem v pozadí. V popředí ulice Lidická a domek Růžička. 207 Jan Amos Comenius, biskup Jednoty bratrské, který během své působnosti ve Fulneku kázal pod lípou. 208 Pohled z domu č. 317 směrem k evang. kostelu. 209 Povodeň v Kuníně 17.9.1937. 210 Povodeň v Kuníně 17.9.1937.
_ _ _ _ _
211 Letadlo JU 52 na polním letišti za domem č. 317. 212 Budova dědičného rychtářství v r. 1980. 213 Titulní strana informačního letáku firmy Manasek. 214 Dědičný rychtář Heinrich Teltschik, nar. 13.09.1801, zemřel 8.11.1878, poslanec Říšského sněmu ve Vídni a Kroměříži. 215 31.8.1930 byla nově postavená měšťanská škola slavnostně předána svému určení.
_
_
_
_
_
216 V odpoledních hodinách projel dlouhý slavnostní průvod s mnoha slavnostními vozy vesnicí. Zde je vidět přadení na Kravařsku. 217 Malba suchdolského dědičného rychtářství z r. 1843. 218 Roku 1916 musely být všechny zvony odevzdány k vojenským účelům. Tím byl sbor donucen pořídit po válce zvony nové. Nahoře evang. zvony při příjezdu na nádraží v r. 1921. 219 Pohlednice Suchdolu. 220 Hlavní nádraží.

Poznámka: fotografie Úřadu městyse Suchdol nad Odrou

Předchozí fotografie  |  Zpět na úvodní stranu  |