GALERIE HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ
Suchdolu nad Odrou

_ _ _ _ _
151 Evangelický farář K. H. Musialek, 1936-1945. 152 Farář Broser z Nového Jičína. 153 Katolický kostel, viděn z farského dvora. 154 V noci na 1. května 1917 zničil bleskem způsobený požár věž katol. kostela. Za rok byla již zase obnovena. 155 Při požáru praskly i zvony, které byly po válce firmou Herold z Chomutova znovu odlity. Vysvěcení zvonů se konalo 21.6.1925.
_ _ _ _ _
156 Nové zvony pro katol. kostel v Suchdole. 157 Poslední německý katol. farář v Suchdole, Leopold Paar. Zemřel 31.7.1949 v Hussenhofenu u švábského Gmündu, kde je i pochován. 158 Interiér katol. kostela v Suchdole. 159 Národní škola v Suchdole od západu (dnes Agrosumac). 160 Národní škola v Suchdole od jihu. Tato stavba byla postavena r. 1881 suchdolským stavitelem a tesařem Heinrichem Münsterem (č. 76).
_
_
_
_
_
161 Národní škola od severozápadu. Takto vypadala v padesátých letech (dnes Agrosumac). 162 Učitelé národní školy v konferenční místnosti (r. 1932): Rudolf Teltschik, Rudolf Schroll, Josef Baier, Alois Quitta, Friedrich Miksch. 163 Učitelé suchdolské lidové školy v r. 1941. stojící: Josef Teltschik, Aurelia Klammert, Rudolf Schroll sedící: Alois Quitta, Ilse Baier, Emma Schneider, vrchní učitel Josef Baier . 164 Ředitel Gustav Adolf Thal s manželkou. 165 Měšťanská škola v roce 1932. 31.8.1930 byla nově postavená měšťanská škola slavnostně předána svému určení.
_ _ _ _ _
166 Starosta Josef Kalich, 1913-1931. Pocházel z č. 35. 167 Starosta Alois Quitta, 1931-1933, 1938, 1944. Pocházel z č. 283. 168 Starosta Rudolf Teltschik, 1933-1938. Pocházel z č. 49. 169 Starosta Josef Nitschmann, 1944-1945. Pocházel z č. 270. 170 Wilhelm Teltschik, poslanec ve Vídni od r. 1907 do r. 1918. Pocházel z rychtářství.
_ _ _ _ _
171 Heinrich Fritsch, poslanec v Praze od r. 1918 do r. 1922. Pocházel z č. 126. 172 Max Fritsch, poslanec v Praze od r. 1935 do r. 1938. Pocházel z č. 83. 173 President Zemské kulturní rady v Brně Heinrich Fritsch č. 126 se ženou a dcerami. Pocházel z č. 126. 174 Josef Barwig, poslanec v Berlíně od r. 1938 do r. 1942. Pocházel z č. 20 - M. Musil. 175 Teltschikova selská kapela ze Suchdolu.
_
_
_
_
_
176 Santariova kapela ze Suchdolu. 177 Wilhelm Adolf Vita, akademický malíř, zemřel 5.8.1919. Pocházel z č. 163. 178 Josef Nitschmann, autor knihy "Das Geschlecht Nitschmann" (Rod Nitschmannů), zem. 2.2.1954. Pocházel z č. 50. 179 Sýrárna Raupppach před 1. svět. válkou, kdy ještě nesla vyznamenání "c.k. dvorní dodavatel" (dnes Witra). 180 Hrob posledního majitele mlékárny Rauppach na městském hřbitově ve Friedbergu u Augsburgu.

Poznámka: fotografie Úřadu městyse Suchdol nad Odrou

Předchozí fotografie  |  Zpět na úvodní stranu  |  Další fotografie