GALERIE HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ
Suchdolu nad Odrou

_ _ _ _ _
091 Statek Friedricha Teltschika č. 135 (dnes J. Richtarik).. 092 Bývalý statek Josefa Teltschika č. 136, který byl majitelem odkázán evangelickému sboru. Od té doby byl nazýván "Kirchengrund" (Církevní statek). Dnes Gajdoš. 093 Adolfa Fritsche č. 142, ve kterém tato rodina žila od r. 1934 (dnes Valchář). 094 Statek Otto Quita č. 146, ve kterém tato rodina žila od r. 1596. Pohled z cesty u křižovatky na Dobytčí cestě (dnes Krhovják, Slováček). 095 Dědičné rychtářství v Suchdole č. 159, ve kterém tato rodina v přímé dědické linii žila od r. 1605.
_ _ _ _ _
096 Statek Franze Teltschika č. 166, ve kterém tato rodina žila od r. 1746 (vedle katol. fary). 097 Pohled zezadu na statek Williho Nitschmanna č. 169 (naproti evang. kostela, rozparcelováno na rodinné domky). 098 Snímek ze dvora Williho Nitschmanna č. 169, foceno r. 1955 (naproti evang. kostela, rozparcelováno na rodinné domky). 099 Statek Heinricha Teltschika č. 171, ve kterém tato rodina žila od r. 1634 (dnes Lajgot, Gebauer). 100 Statek Friedricha Nitschmanna č. 173, ve kterém tato rodina žila od r. 1652 (dnes bytovky před novou přístavbou školy).
_
_
_
_
_
101 Statek Josefa Nitschmanna č. 174 (dnes zahrada vlevo od Agrosumac). 102 Statek Josefa Mannsbarta č. 175, ve kterém tato rodina žila od r. 1726 (zahrada vedle Agrosumac). 103 Statek Heinricha Mannsbarta č. 177, ve kterém tato rodina žila od r. 1630 (zahrada vedle Agrosumac). 104 Statek Otto Nitschmanna č. 180, ve kterém tato rodina žila od r. 1651 (dnes bytovky ČD). 105 Statek Georga Münstera č. 182, ve kterém tato rodina žila od r. 1667 (dnes Rébl).
_ _ _ _ _
106 Statek Hilde Fritsch č. 184 (dnes Černoch). 107 Statek Fritze Schindlera č. 187. Z tohoto dvora pochází osm exulantů rodiny Nitschmann, kteří působili jako členové Jednoty bratrské na celém světě (dnes Park Moravských bratří). 108 Statek Liebisch č. 189, ve kterém tato rodina žila od r. 1737 (dnes Bílek). 109 Statek Franze Gerzabka č. 193. Majitel vlastnil také pekárnu a spravoval nádražní poštu (dnes Juráček). 110 Několik sedláků ze Suchdolu se spojilo do Družstva na mlácení obilí a mlátí ho hned, když se s ním vrátí z pole. Tento stroj byl nazýván "Dämpfer" (parní stroj), protože byl ještě před válkou poháněn parní lokomotivou. Na obr. vidíme, jak tato práce probíhala.
_ _ _ _ _
111 Vlevo je vidět Zimní zemědělská škola, která byla zřízena r. 1901, vpravo stojí Česká národní škola v Suchdole, zřízena r. 1920. 112 Spořitelna a záložna na křižovatce u Dobytčí cesty. 113 Obytný dům č. 318 patřící ke statku Fritze Schindlera č. 187, dnes Obecní úřad. 114 Hned po 1. svět. válce bylo v Suchdole zřízeno obecní kino. Umístěno bylo v sále hotelu Santarius (naproti obchodu NA SÝPCE). 115 Obytný dům vrchního učitele Josefa Baiera č. 234. Přestavěn na školku. Pohled z Malé strany.
_
_
_
_
_
116 V zahradě patřící k dědičnému rychtářství probíhaly často cvičení dobrovolných hasičů. Zde je železná věž, která byla také používána k sušení hadic. V pozadí dům Josefa Vrzaly. 117 Draní peří. 118 Draní peří. 119 Draní peří. 120 Nicolaus Ludwig hrabě z Zinzendorfu a Pottendorfu, nar. 26.5.1700 v Drážďanech byl r. 1737 ordinován vrchním dvorním kazatelem Jablonským se souhlasem krále Friedricha Wilhelma I. na biskupa Jednoty bratrské. Zemřel 9.5.1760 v Herrnhutu.

Poznámka: fotografie Úřadu městyse Suchdol nad Odrou

Předchozí fotografie  |  Zpět na úvodní stranu  |  Další fotografie