GALERIE HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ
Suchdolu nad Odrou

_ _ _ _ _
031 Na začátku 18.stol. museli robotou povinní sedláci vykopat pro panstvo 3km dlouhý mlýnský náhon, který z Odry přiváděl vodu na pohon mlýna a zase ji tam odváděl. Zde je obr. mlýnského jezu z mostu přes náhon. 032 Usedlost Josefa Bergera č. 151 postavená v Malém lese byla dříve včelím úlem, který patřil k dědičnému rychtářství. Pro svou polohu daleko od obce byla též nazývána "U divokého Bergera". Za 2. svět. války byla zničena a neobnovena. 033 Dřevěný dům rodiny Smetkových č. 72. Byl zbourán během 2. svět. války a na jeho místě postavil Otto Pauer obytný dům (dnes Anežka Karolová). 034 Protože v domech Jaksche a Davida kvůli blízkosti potoka nemohly být umístěny sklepy, vykopali si je v kopci naproti jejich domů pod katol. kostelem. 035 Jeden z posledních dřevěných domů v Suchdole. Patřil formanovi Josefu Münsterovi č. 75 (dnes František Polášek).
_ _ _ _ _
036 Usedlost formana Josefa Münstera č. 75. zvaného "Fuxmünster". Ve voze měl vždy zapřaženého šimla, jak je vidět i na obrázku (dnes František Polášek). 037 Jeho syn Josef Münster se stal stavitelem a na místě malebného dřevěného domu postavil dům nový v moderním stylu. Dřevěný dům byl zbourán (dnes František Polášek). 038 Hostinec v Suchdole č. 62 před válkou. Od r. 1797 to byl statek s hostincem až do odsunu patřící rodině Friedrichové. Často byl navštěvován po výletech na Pohořský kopec (tzv. Samota). 039 Těsně na hranici s Mankovicemi, která také byla hranicí mezi Moravou a Slezskem, stály 3 usedlosti, které byly nazývány "Schenkhäuseln" (Šenkovy domky). Zde je vidět usedlost č. 63 patřící před válkou Davidu Nitschmannovi (tzv. Samota). 040 Přes Pohořský kopec vedla cesta, která byla určena k transportu dřeva (tzv. Stará cesta Suchdol - Pohoř).
_
_
_
_
_
041 Každou vesnicí na Kravařsku tekl potok, který dříve sloužil k napájení krav, k máchání prádla od zbytků sody a mýdla a taky dětem jako hřiště. 042 Dlouho před znovuzaložením Suchdolu ve 13.stol. byla na Pohořském kopci těžena sříbroobsahující ruda. Zde je jedna z hald zvaná "Zlaté hromádky" (Goldhäufel). Tato hromada kamení pochází asi z let 1752-1754. Vpravo od Staré cesty na Pohoř. 043 Propadlý vchod do štoly na Pohořském kopci. Byl nazýván "Zlatá díra" (Goldloch). 044 Rychtářská lípa v Suchdole, nejstarší snímek. 045 Rychtářská lípa s vlastivědným badatelem Weigelem.
_ _ _ _ _
046 Rychtářská lípa v zimě 1922. 047 Rychtářská lípa u Hlavní cesty, typický obrázek. 048 Katolická kostelní věž s Rychtářskou lípou v roce 1940. 049 Lípa viděna z farského dvora, vpravo vchod na katolický hřbitov. 050 Pařez Rychtářské lípy v roce 1964.
_ _ _ _ _
051 Poslední snímek Otty Schindlera na podzim 1945 z lešení u zdi. 052 Věžička na katol. kostele, záběr z r. 1945. 053 Nepatrný zbytek Rychtářské lípy, která byla zničena bouřkou r. 1961. 054 Mnoho let stál zbytek lípy tak, jak je vidět na snímku, až se jednoho dne úplně rozpadl a dnes na ni upomíná jen pamětní deska. 055 Horní dvůr v Suchdole. Dříve to byl svobodný dvůr a patřil rodině Zeisbergerů. Ta roku 1724 emigrovala do Herrnhutu a panství dvůr zkonfiskovalo. Teprve r. 1920 byl panstvu zabaven a osídlen českými majiteli.
_
_
_
_
_
056 Poslední majitelka panství Kunín šlechtického původu. Statky odkázala svému adoptivnímu synovi Friedrichu - Emilu Schindlerovi. 057 Kunínský zámek. Ke Kunínskému panství patřil kromě Butovic i Suchdol. Roku 1848 byly poddanské poměry zrušeny rozhodnutím Říšského sněmu. 058 28.června 1936 se konala v Suchdole slavnost na počest kravařských sedláků, jejichž rodiny průkazně obývaly jeden statek sto a více let v jedné dědické linii. V Suchdole to bylo 36 sedláků, jejichž jména jsou zde napsána. Při slavnosti obdrželi listinu s daty rodinné historie a dřevěný erb s vyřezaným křížem a datem, od kdy je rodina na dvoře usazená. Dřevěné štíty byly umístěny nad vchodem do statku. 059 Statek Franze Teltschika č. 19, ve kterém tato rodina žila od r. 1650 až do odsunu 1945 v jedné dědické linii. V této budově byl před koncem 19. stol. hostinec a také vanové lázně, proto název "Badhaustechnik" (Domácí koupelnová technika). Dnes nákupní středisko. 060 Statek Josefa Barwiga č. 20, ve kterém tato rodina žila od r. 1726 (poslední majitel M. Musil).

Poznámka: fotografie Úřadu městyse Suchdol nad Odrou

Předchozí fotografie  |  Zpět na úvodní stranu  |  Další fotografie