GALERIE HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ
Suchdolu nad Odrou

_ _ _ _ _
001 Pohled z měšťanské školy na Horní konec vesnice. V pozadí evang. kostel. Před ním lze rozeznat usedlost Josefa Münstera č. 42 a Franze Kunze č.44. Druhé stavení již nestojí. 002 Pohled z měšťanské školy na Horní konec. V pozadí Pohoř a u cesty stojí usedlosti Öhler č. 245, Sattler a Münster č. 172. 003 Pohled z věže evang. kostela na východ. Rychtářská lípa již nestojí. Uprostřed statek Franze Teltschika č. 106. 004 Pohled z měšťanské školy na Horní konec vesnice, vpředu válečný pomník s okolím, vlevo dům Josefa Münstera, zvaného policajt, č. 172, vzadu katolický kostel s farou, vedle něj statky Williho Nitschmanna č. 169 a Heinricha Teltschika č. 171. 005 Pohled od Teltschika č. 133 na Horní konec, v pozadí Pohoř a statek Williho Schindlera.
_ _ _ _ _
006 Obecní cesta na Dolním konci s obytnými domy stavitele Ungera (Hufnagel) č. 192 a 248, Adolfiny Frank č. 249 a Leopolda Wagnera č. 224. 007 Obecní cesta na křižovatce Dobytčí cesty. Zde se dvakrát ročně konaly trhy. Na obr. už není Rychtářská lípa. Vpravo dědičné rychtářství, vlevo Raiffeisenbank. 008 Obecní cesta u řezníka Jakesche č. 163. U cesty jeho sklep a schodiště ke katol. kostelu, který je vidět v pozadí. 009 Bývalý obchodní dům Josef Santarius č. 239. J. Santarius se dříve zabýval i obchoden s obilím pro Suchdol a okolí, dokud nebyl postaven zemědělský sklad. 010 Obecní cesta s katol. kostelem v pozadí. Vpředu usedlost Gustava Nitry č. 167.
_
_
_
_
_
011 Schody od obecní cesty ke katol. kostelu. Příkrý a namáhavý výstup ke kostelu a faře s bytem varhaníka. A přece, když se člověk dostal nahoru, měl pěkný výhled na obecní cestu se statky a obytnými domy. 012 Válečný památník, viděn ze severu, s březovými kříži padlým ve 2. svět. válce. Dnes na tomto místě stojí pomník Komenského. 013 Obecní cesta s potokem na Horním konci. Vlevo usedlost Heinricha Nitschmanna č. 129 a v pozadí mlékárna Ed. Rauppacha, dřívějšího c.k. dvorního dodavatele. 014 Obecní cesta na Horním konci. Vlevo obchod Rudolfa Heikenwaldera, vedle něho obytný dům Tillemanna č. 125 a vpravo obytný dům Josefa Můnstera č. 313. 015 Malá strana v Suchdole. Vlevo dům Riedela č. 21., v pozadí Georga Kunze č. 24 a vpravo Ferdinanda Hinnera č. 22.
_ _ _ _ _
016 Romantický obrázek ze suchdolského Pekla. Po této úzké cestě se chodilo do pekelského lesa s pěknými místy u potoka. 017 V suchdolském Pekle - úplně vpravo statek Franze Hauptmanna č. 110 a vedle něj usedlost Heinricha Schlesera č. 109. 018 Pohořský potok vykotlal za mnohá staletí na svém toku do Odry hlubokou romantickou propast, která byla nazývána "Höll" (Peklo). Peklo nebylo do konce 18. stol. osídleno. Teprve po r. 1724, kdy majitel svobodného Horního dvora Zeisberger odešel do Herrnhutu a panstvo si dvůr přivlastnilo, byly pro dělníky na tomto dvoře postaveny malé domky v Pekle. Zde je jeden z těchto domků, patrně patřící Pawlikům. 019 Malá strana. Vpravo Riemel č. 27, v pozadí statek Franze Münstera č. 28. 020 Malá strana v Suchdolu. Vpravo Noske č. 236, Rudolf Jaksch č. 43 a v pozadí katol. kostel.
_ _ _ _ _
021 Obytný dům dlouholetého zvěrolékaře Franze Münstera č. 34, který byl na konci války zabit Rusy. V domě bylo dříve kovářství, které vedl otec Franze Münstera. 022 Usedlost Gerdi Nitschmann č. 59 u mankovské Dobytčí cesty, viděno z pole. 023 Usedlost Gerdi Nitschmann č. 59 u mankovské Dobytčí cesty. 024 Usedlost Gerdi Nitschmann č. 59, viděno od východu. 025 Obytný dům Wilhelma Kunerta na mankovské Dobytčí cestě.
_
_
_
_
_
026 Část mankovské Dobytčí cesty, viděno ze západu. Takto se chodilo z Mankovic do Suchdolu. 027 Usedlost Rudolfa Pauera č. 71 (dnes Hurta). 028 Dům postavený během 2. svět. války Otto Pauerem č. 72 na místě dřevěné zbourané usedlosti Smetkovy (dnes Anežka Karolová). 029 Obecní cestu křižovala od východu na západ cesta, všeobecně nazývána Dobytčí cesta. Podle toho, do které vesnice vedla, se jí říkalo Životická nebo Mankovická. Je to nejstarší cesta na tomto území. Dříve byla nazývána Jantarová stezka, protože po ní již Římané transportovali jantar ze severu Evropy do Říma. 030 Dřevěný dům Leopoldiny Berger č. 383 (vedle někdejší pekárny Šimíček).

Poznámka: fotografie Úřadu městyse Suchdol nad Odrou

Zpět na úvodní stranu  |  Další fotografie